Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Darparu lefel o ofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio sydd â phlant 12 mis oed a hŷn

Gan fod llawer o rieni yn gorffen absenoldeb mamolaeth pan fydd eu plant yn tua 12 mis oed, byddai cymorth i dalu am ofal plant 12 mis + yn wych er mwyn galluogi mamau i ddychwelyd i’r gwaith gan nad ydynt yn gwneud hynny’n aml oherwydd bod gofal plant yn rhy ddrud.

11 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon