Deiseb a wrthodwyd Give nurses in nursing homes an emergency pay raise because of COVID 19

We all know that during the pandemic, many social workers were given pay raises or a supplement because of the spread of infection. Unfortunately, Senedd has undeservedly forgotten one category of health care workers: nurses in nursing homes. We demand, on behalf of the nursing leadership at https://touchofhealthmedical.com, that the government take immediate action to raise premiums and give additional allowances to nurses in nursing homes.

Rhagor o fanylion

As the national monitoring center's statistics on COVID 19 showed, older people were potential carriers of coronavirus disease, and as a result, a great many nurses were infected. Nevertheless, the nursing staff did not refuse to serve and care for the elderly, but such staff units in social institutions were deprived of their allowances and bonuses. We ask for urgent government action to support the nurses who still heroically remain in their positions and care for the elderly, despite the further threat of a pandemic. The nurses remain in their jobs, and it is thanks to them that we are able to maintain the stable health of our citizens.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Mae cyflogau staff cartrefi nyrsio yn cael eu pennu gan weithredwyr y safleoedd hynny, ac nid gan y Senedd neu Lywodraeth Cymru. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Fodd bynnag, efallai bod gennych ddiddordeb mewn gwybod bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ariannu taliad bonws ar gyfer staff y GIG a gofal cymdeithasol: https://llyw.cymru/taliad-bonws-i-staff-y-gwasanaeth-iechyd-gofal-cymdeithasol

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi