Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a wrthodwyd ARRANGE FOR LYDSTEP FLATS IN CARDIFF TO BE DEMOLISHED AND REPLACED WITH AFFORDABLE HOUSING

Lydstep Flats on the Gabalfa Estate were built in 1959. The high rise buildings, now over 60 years old have became dilapidated and ruined with damp and structural unstableness. The cladding of the three tower blocks was removed some two-years back due to safety issues which were raised after the devastating incident at Grenfell Towers, in London.

The removal of the cladding exposed the true poor state of the buildings. The damp and mold inside the properties is overwhelming.

Rhagor o fanylion

The cost to put these buildings back into a good and safe condition is going to cost a substantial amount of money and time. Even then, the problems will keep reoccurring. I believe now is a good time to say farewell to the old corroding buildings to make way for the new. The three tower blocks cover a great area which would be an absolute perfect location for new houses and flats to be built upon. I strongly believe it’s the right thing to do. Many residents live in extremely poor conditions inside these flats, myself included. Let’s improve Lydstep, let’s improve quality of life for the residents and let’s improve Gabalfa Estate.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw gwneud penderfyniadau ar dai a chynllunio lleol.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Caerdydd neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi