Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Dylid gosod cerflun coffa o’r canwr Affricanaidd-Americanaidd Paul Robeson yn y Cymoedd

Canwr ac actor Affricanaidd-Americanaidd oedd Paul Robeson a ddaeth i gael cariad at Gymru a’i chymunedau glofaol. Bu’n cefnogi glowyr Cymru gyda'r elw o'i gyngherddau’n mynd at eu cronfa gymorth streicio ac aeth ar daith yng Nghymru, gan ganu yng Nghaerdydd, Castell-nedd ac mewn mannau eraill i godi arian i lowyr.

Pan oedd yn cael ei wahanu yn UDA, dywedodd iddo gael croeso cynnes diderfyn yng Nghymru, a dywedodd fod cymunedau glofaol Cymru wedi llywio ei fywyd.

Rhagor o fanylion

Yn ystod ei oes, dangosodd Paul Robeson undod anhygoel â chymunedau glofaol Cymru yn y Cymoedd.

O'i rôl yn serennu yn 'The Proud Valley', ffilm y byddai'n ei galw ei un anwylaf, a’i waith codi arian ar gyfer glowyr Cymru drwy ganu, i'w wahodd i berfformio ar gyfer Eisteddfod Glowyr Cymru ym 1957 (er iddo fethu dod oherwydd i Lywodraeth yr Unol Daleithiau atafaelu ei basbort), mae Robeson yn rhywun roedd poblogaeth Cymru yn ei werthfawrogi yn ystod ei oes, felly dylid ei werthfawrogi ar ôl ei farwolaeth.

Dysgodd Robeson rywfaint o Gymraeg hyd yn oed er mwyn canu i’r glowyr yn eu hiaith!

Mae’r gefnogaeth a roddodd i gymunedau glofaol Cymru yn ystod ei oes, cariad pobl Cymru ato a’r undod a ddychwelodd glowyr Cymru pan oedd yn cael ei holi gan Bwyllgor y Tŷ ar Weithgareddau Anamericanaidd a’i wahardd rhag teithio dramor yn golygu bod ganddo le arbennig unigryw ac eithriadol yn hanes Cymru, a dylid ei anrhydeddu felly.

231 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon