Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Caniatáu i weithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer 30 o bobl ailddechrau ar 12 Ebrill

Bydd gweithgareddau awyr agored ar gyfer 30 o bobl yng Nghymru yn cael eu caniatáu o fis Mai ymlaen. Y sefyllfa ar hyn o bryd yw y cafodd clybiau chwaraeon i rai o dan 18 oed eu caniatáu i ailddechrau ar 27 Mawrth ac mae ‘chwaraeon elitaidd’ wedi gallu parhau trwy gydol y cyfyngiadau Lefel 4.

Rhagor o fanylion

Nid wyf yn gweld unrhyw wahaniaeth rhyngof i, sy’n chwarae pêl-droed i dîm ar lawr gwlad, a rhywun o’r un oedran, o’r un ardal, sy’n chwarae pêl-droed i dîm ‘elitaidd’.

Mae llawer o bobl yn dibynnu ar y math hwn o weithgaredd, nid yn unig ar gyfer eu hiechyd corfforol, ond ar gyfer eu hiechyd meddwl hefyd.

Mae astudiaethau wedi dangos bod awyr iach yn gwasgaru ac yn gwanhau’r feirws. Mae gwyddonwyr wedi canfod bod y risg yn isel mewn mannau awyr agored.
www.bbc.com/news/amp/explainers-55680305

998 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon