Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Agorwch gyfleusterau gweithgareddau dŵr a phyllau nofio yng Nghymru yn gynt na’r dyddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru

Cofnododd Nofio Cymru bod 500,000 o bobl yn defnyddio pyllau nofio bob wythnos ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau dŵr ledled Cymru cyn COVID. Gwersi dysgu nofio, gwersi nofio ysgolion (atal boddi), nofio ar gyfer ffitrwydd a iechyd cyhoeddus, clybiau nofio, cystadlaethau, galas a digwyddiadau, heb sôn am baratoi sgwad nofio cenedlaethol Cymru ar gyfer Gemau Olympaidd 2021 a Gemau’r Gymanwlad 2022.

Rhagor o fanylion

Mae pyllau nofio wedi bod ar gau yng Nghymru trwy gydol dau gyfnod clo cenedlaethol ac un cyfnod atal byr cenedlaethol, sef 43 wythnos o’r 52 wythnos diwethaf. Mae hyn yn arwain at oblygiadau anferth ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru o ran iechyd corfforol ac iechyd meddwl.

Yn ôl arolwg gan Nofio Cymru yn ddiweddar, collwyd 3.8 miliwn o wersi nofio, 1.2 miliwn o sesiynau clybiau nofio a dros 15 miliwn o sesiynau nofio i’r cyhoedd yn barod eleni.

6,900 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon