Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a wrthodwyd The recreational use of marijuana to become legal and senedd to actually bring this up with boris j

To get legal grow operations in place, dispensaries and coffee shops to open creating a lot of jobs throughout the uk decreasing the unemployment count in the uk.Jobs like the ones listed above would appeal to the fast majority of unemployed people aswel as in the uk most unemployed under 30’s are either selling or growing illegal cannabis which could have all sorts of chemicals mixed into them causing many smoking it psychological problems where if grown legally would have to be clean by law

Rhagor o fanylion

If this was to go ahead you’d find it as a country a lot easier to get rid of all the chemically grown illegal cannabis off the streets as any trying to sell it would really struggle with clean legal cannabis being able to be brought in the same very town they are trying to sell in as one the person buying would have no risk if brought from a dispensary and two when the supplier of the illegal cannabis starts to struggle as nearly all there costumers will be buying from dispensaries they’d get desperate and start asking anyone in the streets if they need any to buy making them a lot easier to find capture and remove the chemically grown cannabis ruining the mental health of our nation off the streets for good.
Also there’s a lot of money in it for the government if they do pass it as look at the estimated spent on cannabis in the uk within a year and if became legal that number would only go up as most would partake on occasion and with the economy how it is could do with the extra £‘s

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Mae’r fframwaith cyfreithiol sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio a/neu werthu cyffuriau wedi’i gadw yn ôl gan Senedd y DU, gan Baragraff 54 o Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/pwerau/

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi