Deiseb Cymorth i fusnesau bach: ariannu, cefnogi a defnyddio busnesau yng Nghymru

Dylai Llywodraeth Cymru gofrestru i’r Maniffesto 100 Diwrnod ar gyfer Busnesau Bach yng Nghymru
1. Ymrwymo i ariannu sefydlu’r busnesau lleiaf, gan gynnwys mewn ardaloedd o amddifadedd.
2. Ymestyn y Rhaglen Cyflymu Twf i’r busnesau lleiaf.
3. Dylai o leiaf 10 y cant o unrhyw gontract lleol neu genedlaethol Llywodraeth Cymru fynd i fusnesau bach lleol.

Darllenwch y manifesto llawn yma
https://purpleshoots.org/first-100-days-manifesto-2021/

Llofnodi’r ddeiseb hon

15 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon