Deiseb Darparu mynediad llawn i driniaethau deintyddol y GIG ym mhob rhan o Gymru

Mae gwasanaethau deintyddol y GIG yng Nghymru yn dameidiog ac mae’r amseroedd aros yn hir iawn. Mae triniaethau preifat fel arfer ar gael ar yr un wythnos yn ôl yr angen, ond mae angen aros 2-3 mis yn aml i gael triniaeth GIG. Dylid darparu meddygfeydd deintyddol sy’n cael eu darparu’n llwyr gan y GIG ac sy’n rhoi gwasanaeth da.

Llofnodi’r ddeiseb hon

13 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon