Llofnodi’r ddeiseb

Amddiffynnwch bobl Cymru - cymerwch gamau brys ar yr argyfwng tai nawr

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.