Deiseb Adolygiad annibynnol di-oed o’r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru

Mae Clwb Pêl-droed Menywod y Fenni, Tîm Menywod Llansawel a Thîm Menywod Ifanc Cascade wedi’u gorfodi allan o Uwch-gynghrair Menywod Cymru, y prif gynghrair i fenywod yng Nghymru, er iddynt orffen uwchben y parth diraddio. Rydym yn galw am adolygiad annibynnol llawn o broses ddethol Cymdeithas Bêl-droed Cymru ar gyfer y cynghreiriau Haen 1 a Haen 2 newydd er mwyn sicrhau tryloywder, cydraddoldeb a thegwch. Dylid penderfynu ar ddyrchafu neu ddiraddio ar y cae, ac nid ar sail arian neu faint tîm y dynion.

Llofnodi’r ddeiseb hon

2,498 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon