Deiseb a wrthodwyd Investigate new moves from Academies affecting Grass Roots Football.

Academies or FAW have made a ruling that next Season, kids will have to decide to play for either an Academy or a Grass-Roots Team not for Both. . Its basically a Land Grab by the Academies and will lead to a decline of Grass Roots Teams, the seedbed of youth football.

Rhagor o fanylion

This is being brought in ostensibly so that kids are not playing too much football. The only exception is where an Academy has a Grass Roots side and then kids can play for both. This makes a mockery that the reason is to rest kids and leaves the majority of Grass Roots teams without Academies very vulnerable Academy have said they are going to implement this 'now' and not waiting till next season.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Ni allwn dderbyn eich deiseb gan nad y Senedd na Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am y mater dan sylw. Cyfrifoldeb academïau a chyrff llywodraethu pêl-droed yw’r penderfyniadau hyn.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi