Deiseb Dod â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol i ben erbyn mis Awst 2021.

Dod â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol a’r cyfyngiadau i ben ddiwedd mis Gorffennaf.
Rhaid dod â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol a’r cyfyngiadau i ben yng Nghymru erbyn diwedd mis Gorffennaf yn unol â’r targed o roi’r brechlyn cyntaf, o leiaf, i 50% o’r oedolion dros 30 oed yn y DU.

Rhagor o fanylion

Mae angen i’r cyfyngiadau ddod i ben ac inni ailddechrau byw’n bywydau arferol. Mae’r brechlynnau’n gweithio ac mae pawb sydd wedi llofnodi’r ddeiseb hon, ac eraill, yn cytuno ein bod yn barod i alw am i’r pandemig ‘ddod i ben yn gymdeithasol’ o ystyried y cyfraddau brechu a’r nifer y marwolaethau a’r achosion.

Llofnodi’r ddeiseb hon

35 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon