Llofnodi’r ddeiseb

Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.