Deiseb a wrthodwyd Introduce a new law called Widget's law in honour of my dog Widget.

The reason I want this law passed is to make sure that no animal has to suffer whether the owners have insurance or not.
My now deceased dog called Widget suffered twelve hours of seizures due to the emergency vets not seeing him without an up front charge of £150 consultation fee and additional costs if he needed any additional treatment so I want to honour him with a new law that makes emergency vet care free so that no animal has to suffer again like Widget did.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deiseb ar y mater hwn. Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma:
https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=25912&Opt=3

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu clywed am eich profiadau y tro nesaf byddant yn ystyried y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi