Deiseb a wrthodwyd Stop the development of Y Bryn Onshore Wind Farm creating 250m high wind turbines in Afan valley.

The development plan is being sent to the Welsh Government for them the decide on whether to build this wind farm in our home, in Bryn, Neath Port Talbot.

The wind turbines proposed are 250m high, comparing to nearby ones in Margam that are only 100m. This will visually effect the landscape in the village, ruin the wildlife, soil, house values and our home.

We need your support to protect this small Welsh village and surrounding areas.

Rhagor o fanylion

We’ve tried to contact the company via their website, they have ignore us and just replied saying they will provide us further information and ignored the questions raised.

I support renewable energy but these are ridiculous as the size specified should be for offshore not onshore wind turbines, plus there’s more long terms & environmental benefits for offshore turbines at sea.

Not to mention the impact on our local wildlife and habitats that will be destroyed.

There are a vast amount of negative factors such as wildlife, endangering species (bats, birds of prey), noise pollution, property prices, flooding, hiking and cycle trails, the carbon footprint as they are not economically friendly to build or maintain. The bad out weighs the good.

There is a Facebook group supporting the stop of this development, please support us by joining or to see our points of view.

Here is their website: https://www.ybryn-windfarm.cymru/

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Mae proses ddiffiniedig ar gyfer ystyried cais am Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol, ac yn y pen draw, Gweinidogion Cymru sy’n gyfrifol am wneud y penderfyniad ar sail adroddiad gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Fodd bynnag, ni all y Senedd atal cais rhag cael ei ddatblygu ac felly nid yw'n bosibl i'r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Ar hyn o bryd mae'r cais penodol rydych yn cyfeirio ato ar y cam 'ymgynghori cyn ymgeisio', sy'n un o ddau gam lle gall cymunedau lleol fynegi eu barn. Mae canllawiau ar y broses ar gael gan Lywodraeth Cymru (https://llyw.cymru/datblygiadau-o-arwyddocad-cenedlaethol-dns-canllawiau) ac mewn canllaw cyflym a grëwyd gan wasanaeth ymchwil y Senedd https://senedd.cymru/media/ge4flwse/16-062-web-welsh.pdf).

Efallai yr hoffech hefyd gysylltu â Cymorth Cynllunio Cymru sy’n gallu rhoi cyngor a chymorth i unigolion a chymunedau sy'n cymryd rhan yn y system gynllunio: https://planningaidwales.org.uk/?lang=cy

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi