Deiseb Rhowch daliad bonws y GIG i’r gweithwyr asiantaeth sydd wedi gweithio mewn ysbytai a lleoliadau gofal iechyd eraill

Ers dechrau'r pandemig rwyf i a llawer o weithwyr asiantaeth mewn ysbytai a lleoliadau gofal iechyd eraill wedi gweithio yr un mor galed â'r bobl dan gontract. Pa un ai glanhau ai gofalu am bobl, byddem yn gweithio yr un mor galed i sicrhau bod yr ysbytai'n lân a bod gwasanaethau'n cael eu darparu trwy gydol y pandemig pan fyddai achosion Covid ar eu huchaf. Ond mae’r ffaith ein bod yn cael ein cyflogi gan asiantaeth yn hytrach nag o dan gontract uniongyrchol gyda’r GIG yn golygu ein bod yn dioddef gwahaniaethu.

Rhagor o fanylion

Rydym yn rhoi ein bywydau mewn perygl bob dydd wrth fynd i weithio, ac mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu peidio â'n cynnwys.

Llofnodi’r ddeiseb hon

23 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon