Deiseb a wrthodwyd Stop the development of Y Bryn Windfarm

The proposal is to surround the village of Bryn with 26 wind turbines up to 250m tall. These will dwarf the village and impact residents and the wildlife in the surrounding environment.
Due to the size they will be the largest onshore structures in the UK. Residents will be detrimentally impacted due to the noise they will generate as it will be audible over 1.2 km away from EACH turbine.
People with epilepsy can be affected by flicker due to the sheer size of the turbines

Rhagor o fanylion

This is within an area of natural beauty and a haven for various wildlife and birds including buzzards, heron and red kites. It is enjoyed by many visitors.
The infrastructure of the village will be severely impacted as we are already to subject to heavy dust from Port Talbot steelworks.
The area should not be further decimated for financial gain from which residents will have no benefit.
These structures are not recyclable and their bases will be excessive due to the vast height and number proposed.
A greener Wales is a great idea but these turbines are not the solution!

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Mae proses ddiffiniedig ar gyfer ystyried cais am Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol, ac yn y pen draw, Gweinidogion Cymru sy’n gyfrifol am wneud y penderfyniad ar sail adroddiad gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Fodd bynnag, ni all y Senedd atal cais rhag cael ei ddatblygu ac felly nid yw'n bosibl i'r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Ar hyn o bryd mae'r cais penodol rydych yn cyfeirio ato ar y cam 'ymgynghori cyn ymgeisio', sy'n un o ddau gam lle gall cymunedau lleol fynegi eu barn. Mae canllawiau ar y broses ar gael gan Lywodraeth Cymru (https://llyw.cymru/datblygiadau-o-arwyddocad-cenedlaethol-dns-canllawiau) ac mewn canllaw cyflym a grëwyd gan wasanaeth ymchwil y Senedd https://senedd.cymru/media/ge4flwse/16-062-web-welsh.pdf).

Efallai yr hoffech hefyd gysylltu â Cymorth Cynllunio Cymru sy’n gallu rhoi cyngor a chymorth i unigolion a chymunedau sy'n cymryd rhan yn y system gynllunio: https://planningaidwales.org.uk/?lang=cy

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi