Deiseb Dylid cyflwyno arosfannau bysiau mwy gwyrdd, a mwy 'cyfeillgar i wenyn' ledled Cymru

Gofynnwn i Lywodraeth Cymru gyflwyno arosfannau bysiau mwy gwyrdd a mwy 'cyfeillgar i wenyn' ledled Cymru, ac ymrwymo i wneud 10 y cant o arosfannau bysiau yn gyfeillgar i wenyn dros y pum mlynedd nesaf.

Rhagor o fanylion

Byddai’r prosiect dad-ddofi hwn yn helpu i amddiffyn poblogaethau gwenyn hanfodol, yn gwneud cyfraniad bach at y frwydr yn erbyn y newid yn yr hinsawdd ac yn ehangu ecosystemau lleol, gan gynyddu bioamrywiaeth.

Gallai gosod arosfannau bysiau cyfeillgar i wenyn, ac arnynt doeau tyfiant, hefyd storio dŵr glaw, gwella ansawdd aer a gwella gwedd rhwydwaith ffyrdd cymunedau Cymru.

Llofnodi’r ddeiseb hon

170 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon