Deiseb Diddymu Rheoliadau Coronafeirws a dod â holl gyfyngiadau COVID-19 i ben

Dylid diddymu holl gyfyngiadau COVID, adfer iawnderau sifil a rhyddid cymdeithasol a chynyddu ffocws ar addysg, arweiniad, cyngor ac arferion gorau.
Dylid caniatáu’r rhyddid i ddewis o blaid iechyd meddwl: Gall y rheini sy'n dymuno ynysu yn eu cartrefi gael rhwydd hynt i wneud hynny, felly hefyd y rheini sy'n dymuno dychwelyd i fywyd normal.

Rhagor o fanylion

Mae'r wlad mewn sefyllfa wahanol iawn o’i chymharu â mis Mawrth 2020, gyda nifer sylweddol o’r canlynol: 1) Brechiadau yn erbyn y Coronafeirws. 2) Gwybodaeth wyddonol, feddygol a chyhoeddus, dealltwriaeth a phrofiad o'r feirws. 3) Therapiwteg. 4) Protocolau trin cleifion. 5) Profi, Tracio ac Olrhain. 6) Profion cymunedol torfol.
Mae angen i’r cyhoedd i gymryd cyfrifoldeb personol i reoli eu risgiau eu hunain a chydbwyso'r risgiau yn gymesur â theulu, ffrindiau a rhyngweithio cymdeithasol, fel y mae'r cyhoedd yn ei wneud fel rhan o fywyd arferol.
Dylid adfer iechyd meddwl a chaniatáu'r rhyddid i ddewis.

Llofnodi’r ddeiseb hon

24 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon