Deiseb a wrthodwyd Stop Cardiff Council's landgrab of the Maindy Velodrome and ensure it stays a public open space.

After the pandemic we need good public recreation and leisure facilities. The Maindy Velodrome site is not only a historic site in our national sporting history it is the only sporting facility for the local community and an essential green space in an already densely developed residential area. Plans to expand Cathay's High School contravene the Bute Covenant governing the land's usage and it is not supported by the local community. The financing of the project is also a major concern.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Cyngor Caerdydd sy'n gyfrifol am y cynigion sy'n ymwneud â datblygu Ysgol Uwchradd Cathays newydd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar eu gwefan: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/Ysgolion-yr-21ain-Ganrif/Y-newyddion-diweddaraf-a-sut-i-gysylltu-a-ni/Cyhoeddiadau/cynigion-ysgol-uwchradd-cathays/Pages/default.aspx

Nid yw deisebau sy'n gofyn i'r Senedd ymyrryd ym mhenderfyniadau gweithredol neu weithredoedd awdurdodau lleol yn dderbyniadwy.

Gallech ystyried cysylltu â’ch cyngor lleol neu’ch cynrychiolwyr lleol ynglŷn â’r mater hwn.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi