Deiseb Ni ddylid cyfyngu ffordd newydd Blaenau’r Cymoedd i 50 mya.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwario £336m i wella ffordd Blaenau’r Cymoedd, a oedd yn arfer bod wedi’i chyfyngu i 50mya. Os caiff y ffordd newydd ei chyfyngu i 50mya, bydd y £336m wedi cael ei wastraffu’n llwyr.

Rhagor o fanylion

Mae’r gwaith ar y ffordd wedi rhedeg drosodd o ran amser a chostau, gyda defnyddwyr rheolaidd yn wynebu blynyddoedd o oedi a therfyn o 40mya. Bydd terfyn cyflymder o 50mya yn chwalu’r addewid o gyflymu amser teithio. Fel ffordd newydd, bydd y prosiect wedi’i gynllunio gyda gwelededd da a’r mesurau diogelwch diweddaraf. Nid oes cyfiawnhad dros derfyn o 50mya.

Llofnodi’r ddeiseb hon

111 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon