Deiseb Dechrau ymchwiliad cyhoeddus i Wasanaethau Brys Aneurin Bevan

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan wedi cau’r holl adrannau Damweiniau ac Achosion brys mawr gan agor unedau mân anafiadau yn eu lle. Mae hyn yn golygu mai Ysbyty Athrofaol y Faenor yw’r unig adran Damweiniau ac Achosion Brys mawr sy’n gwasanaethu holl ardal Aneurin Bevan bellach. Mae hynny’n golygu bod yn rhaid i bobl ag anafiadau difrifol deithio’n bellach i gael triniaeth.

Rhagor o fanylion

Mae’r adrannau Damweiniau ac Achosion Brys a ganlyn wedi cau neu wedi lleihau i wasanaeth mân anafiadau yn unig:
Uned Mân Anafiadau Caerffili
Ysbyty Brenhinol Gwent
Ysbyty Nevill Hall

Llofnodi’r ddeiseb hon

6 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon