Deiseb a wrthodwyd Request for employment law to be made a devolved matter

The UK has seen a rise in its working rights being eroded by companies seeking to increase their profits.

Despite the overuse of fire and rehire, using apprenticeships as an excuse to pay workers a lower wage and an increase in the use of zero-hour contracts, the UK Conservative government has done nothing.

That is why this petition is asking for the Senedd to push for employment law and rights to become a devolved matter.

Rhagor o fanylion

The Acas Report, commissioned by the UK Conservative government, showed that 1 in 10 employees have faced fire and rehire throughout the pandemic. The Joseph Rowntree Foundation reported that despite living in a household with at least 1 person in employment, 56% of people were living in poverty, including 7 in 10 children being plunged into poverty while living in a working household.

Yet despite this, the UK Conservative Government has done nothing to better the working conditions for the UK population. This is why the Welsh government must push for employment law and rights to become a devolved matter, to alleviate people in Wales from poverty, ban the use of practices such as fire and rehire and the overuse of apprenticeships, and legislate a living wage for Welsh workers.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Am y rheswm hwn, ni allwn dderbyn deisebau sy'n galw ar y Senedd i ofyn am rywbeth neu i ymgyrchu dros rywbeth sydd y tu allan i'w phwerau neu ei chyfrifoldebau uniongyrchol.

Mae Atodlenni 7A a 7B o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn pennu’r materion sy’n ‘gyfyngedig’ neu a ‘gedwir yn ôl’ i Senedd y DU - h.y. meysydd lle mai dim ond Senedd neu Lywodraeth y DU, nid y Senedd neu Lywodraeth Cymru, a gaiff weithredu.

Cyfrifoldeb Senedd y DU yw cyfraith cyflogaeth. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau a chyfrifoldebau’r Senedd i’w gweld yma: https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/pwerau/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi