Deiseb Lleihau’r costau ar gyfer prawf PCR yng Nghymru i’r rhai sy’n dychwelyd o wyliau tramor a rhoi terfyn ar hunanynysu i’r rhai sydd wedi cael y brechlyn

Mae'r costau ar gyfer profion PCR yng Nghymru yn uchel o'u cymharu â gweddill y DU. Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu profi drwy'r GIG, ond yng ngweddill y DU gallwch gael prawf preifat.
Mae hefyd yn ofynnol i chi hunanynysu ar ôl dychwelyd o wyliau tramor, hyd yn oed os ydych chi wedi cael dau ddos o’r brechlyn neu wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif. Nid oes prawf ar gyfer rhyddhau yn gynnar. Dylem roi terfyn ar hunanynysu i’r rhai sydd wedi cael dau ddos o’r brechlyn a rhoi terfyn ar ofynion profi i’r rhai sy’n teithio dramor.

Rhagor o fanylion

Sicrhewch fod Cymru’n gweithredu’n unol â Lloegr. Mae nifer yr achosion a heintiau’n is yma.

Llofnodi’r ddeiseb hon

144 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon