Deiseb a gwblhawyd Llywodraeth Cymru i gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl

Llofnodwch y ddeiseb a gofynnwch i Lywodraeth Cymru gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl a gwrando ar ein straeon. Rydym am i Lywodraeth Cymru gwrdd yn rheolaidd â gofalwyr y tu allan i sefydliadau a phwyllgorau gofalwyr. Nod y cyfarfodydd hyn fyddai rhoi llais i ofalwyr, cyfle i rannu eu pryderon ac i Lywodraeth Cymru glywed straeon go iawn gofalwyr ar lawr gwlad.
Rydym yn haeddu'r hawl i’n lleisiau gael eu clywed. Mae gofalwyr di-dâl wedi cael eu hanwybyddu’n rhy hir a hyd yn oed yn fwy felly yn ystod y pandemig. Er enghraifft, dywedodd Llywodraeth Cymru na allai ddod o hyd i unrhyw enghreifftiau o wasanaethau'n cael eu hatal yn ystod y pandemig, ond mae gofalwyr gwirioneddol ar lawr gwlad yn gwybod bod gwasanaethau wedi'u hatal ac nad ydynt wedi'u hailddechrau o hyd.
Rydym yn gofyn i Weinidogion perthnasol gwrdd â ni fel y gallwn helpu i lunio polisïau yn y dyfodol i sicrhau dyfodol gwell i ofalwyr di-dâl sy'n byw yng Nghymru.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

133 llofnod

Dangos ar fap

10,000