Deiseb a wrthodwyd Ban racist language,politics,policies,parties, politicians that incite racism to get votes

Negative Reference to people from abroad is all to often used to get cheap votes. Brexit was won on this. It is socially damaging & based on untruths & should not be allowed to gain votes. I am asking for this practice banned from politics & for politicians not to be allowed to use racially inflammatory language to gain votes. Eg Brexit was won on inflammatory campaign that has given permission for racist behaviour we are now seeing eg in football politics/ politicians needs to lead on this

Rhagor o fanylion

Many examples since Brexit that racism & racist behaviour & incidence of violence are on increase. Euro 20 being latest. Politics & politics s need to lead on this & parties, & individual politician using inflammatory racist language/ polices need to be banned it is damaging & decisive & gives the wrong people a voice. A commitment must be made in all parliaments to ban this type of politics to gain cheap votes & a fully inclusive type of politics must be promoted. Without politics & politicians taking the lead to remove this from campaigns & policies all the other things fall down. Cannot have social media banning people when politicians & their parties are inciting racism to get votes & significantly contributing toward a toxic environment & divisive society we are U.K. & need to think about what this means for all its residents & cheap politics is not Greg way to go campaigns can be won on many things & shouldn’t be won on divisive racism. also perpetuates institutional racism

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Mae deddfwriaeth eisoes yn bodoli sy'n cyfyngu ar ryddid mynegiant unigolyn os yw'r safbwyntiau sy'n cael eu mynegi yn annog casineb hiliol neu grefyddol. Diwygiodd Deddf Casineb Hiliol a Chrefyddol 2006 y Ddeddf Trefn Gyhoeddus 1986 ac mae'n cyfyngu ar yr hawl gyffredinol i ryddid mynegiant a nodir yn Erthygl 10 o Ddeddf Hawliau Dynol 1988.

Ni all y Senedd na Llywodraeth Cymru lunio deddfwriaeth na gweithredu mewn modd sy'n anghydnaws ag unrhyw un o hawliau'r Confensiwn fel y'u nodir yn Neddf Hawliau Dynol 1988. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd na Llywodraeth Cymru gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi