Deiseb a wrthodwyd Put split barriers on the end of beach hill, aberavan Port talbot.

Since the construction of the blue arched bridge in Victoria street cyclists speed down there and straight across the opening of glyn street. I know countless drivers who have had to slam on and swerve to avoid cyclists who don’t even stop to look before crossing. It’s not going to be long before someone is seriously injured or killed.

Several people in Glyn street have contacted the council and have been told that until someone dies they won’t do anything. This isn’t acceptable to us.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Cynghorau lleol sy’n gyfrifol am ffyrdd, heblaw cefnffyrdd, ac am ddatblygu llwybrau cerdded a beicio yn eu hardaloedd.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Gallech ystyried cysylltu â Chyngor Castell-nedd Port Talbot neu’ch cynrychiolwyr lleol ynglŷn â’r mater hwn.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi