Deiseb Tynnwch wylanod o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (statws gwarchodedig)

Mae achosion cynyddol o wylanod yn bod yn elyniaethus, yn cipio bwyd o ddwylo, yn cadw pobl ar ddi-hun yn y nos ac yn ymosod ar anifeiliaid anwes bach a hyd yn oed eu lladd. Mae eu niferoedd yn rhy uchel ac nid oes angen statws gwarchodedig arnynt bellach!

Rhagor o fanylion
Llofnodi’r ddeiseb hon

30 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon