Deiseb Bod y Senedd yn mabwysiadu Hen Wlad Fy Nhadau fel anthem swyddogol Senedd Cymru.

Nid oes gan ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ ddim statws swyddogol fel Anthem Genedlaethol ar gyfer Cenedl Cymru a’i llywodraeth ddemocrataidd. Diben y ddeiseb hon yw sicrhau statws swyddogol i Hen Wlad Fy Nhadau fel Anthem Genedlaethol Cymru.

Llofnodi’r ddeiseb hon

26 llofnod

50

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon