Deiseb a gwblhawyd Dylid agor cyfleuster ysbyty llawn, gan gynnwys adran damweiniau ac achosion brys yng nghanolbarth Cymru

Ar hyn o bryd, mae’n rhaid i aelodau o’r cyhoedd sy’n byw yng nghanolbarth Cymru deithio rhwng 30 a 50 o filltiroedd i gyrraedd y cyfleuster ysbyty agosaf.
Rydym yn dibynnu ar ysbytai Lloegr a gofal sylfaenol y tu allan i oriau yn Lloegr (shropdoc - www.shropdoc.org.uk) ar gyfer gofal.

Rhagor o fanylion

Yn ddiweddar, mae ambiwlansys yn ardal canolbarth Cymru wedi cymryd hyd at 5 awr i gyrraedd cleifion y mae’n amlwg eu bod mewn helynt, gyda bywyd yn y fantol weithiau.
Mae ein cyfleusterau meddygol sylfaenol yn yr ardal yn cael trafferth ymdopi.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

1,811 llofnod

Dangos ar fap

10,000