Deiseb Dylid agor cyfleuster ysbyty llawn, gan gynnwys adran damweiniau ac achosion brys yng nghanolbarth Cymru

Ar hyn o bryd, mae’n rhaid i aelodau o’r cyhoedd sy’n byw yng nghanolbarth Cymru deithio rhwng 30 a 50 o filltiroedd i gyrraedd y cyfleuster ysbyty agosaf.
Rydym yn dibynnu ar ysbytai Lloegr a gofal sylfaenol y tu allan i oriau yn Lloegr (shropdoc - www.shropdoc.org.uk) ar gyfer gofal.

Rhagor o fanylion

Yn ddiweddar, mae ambiwlansys yn ardal canolbarth Cymru wedi cymryd hyd at 5 awr i gyrraedd cleifion y mae’n amlwg eu bod mewn helynt, gyda bywyd yn y fantol weithiau.
Mae ein cyfleusterau meddygol sylfaenol yn yr ardal yn cael trafferth ymdopi.

Llofnodi’r ddeiseb hon

1,806 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon