Deiseb a gwblhawyd Gwahardd bagiau baw cŵn nad ydynt yn fioddiraddiadwy

Mae bagiau plastig gwastraff cŵn yn para am ganrifoedd, ac maent yn cael effaith negyddol sylweddol ar yr amgylchedd. Hyd yn oed pan fyddant yn torri’n ddarnau llai yn y pen draw, maent yn dal i fodoli fel microplastigau gwenwynig, sy’n peryglu iechyd pobl a bywyd gwyllt.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

61 llofnod

Dangos ar fap

10,000