Deiseb Gwahardd bagiau baw cŵn nad ydynt yn fioddiraddiadwy

Mae bagiau plastig gwastraff cŵn yn para am ganrifoedd, ac maent yn cael effaith negyddol sylweddol ar yr amgylchedd. Hyd yn oed pan fyddant yn torri’n ddarnau llai yn y pen draw, maent yn dal i fodoli fel microplastigau gwenwynig, sy’n peryglu iechyd pobl a bywyd gwyllt.

Llofnodi’r ddeiseb hon

54 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon