Deiseb a wrthodwyd Welsh Government to hold a public inquiry into decisions taken by them before & during the pandemic

We are the Covid-19 Bereaved Families for Justice Cymru group.
This group has been set up for those affected by decisions taken by the Welsh government before and during the Covid-19 pandemic in Wales.
We are calling on the Welsh government to start an immediate Wales specific public statutory inquiry. They deserve to be properly scrutinised - not a footnote in a UK Government inquiry.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Cafodd y ddeiseb hon ei thynnu yn ôl gan y deisebydd.

Mae deiseb debyg iawn gan y deisebydd wedi ei chyhoeddi.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi