Deiseb Dylid newid y gyfraith sy’n ymwneud â landlordiaid a’r broses droi allan

Dylid cyflwyno cyfreithiau sy’n cefnogi proses gyfreithiol haws i droi allan tenantiaid sy’n difrodi eiddo neu sy’n methu â thalu eu rhent.

Rhagor o fanylion

Mae gen i gwmni eiddo yn gofalu am fy eiddo i a landlordiaid eraill, ac rwyf wedi bod yn y busnes hwn ers dros 12 mlynedd. Mae’r broses wedi ei phwysoli o blaid y tenantiaid ac nid yw’n helpu â’r costau sylweddol o adfer eiddo ac i alluogi troi allan tenantiaid yn gynt am beidio â thalu rhent.

Llofnodi’r ddeiseb hon

24 llofnod

50

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon