Deiseb a wrthodwyd Ban the sale, use and manufacture of glue traps in Wales

Glue traps cause cruel and prolonged suffering to animals, often leaving those caught in them to die a slow, painful death - sometimes left days to starve, suffocate or even chew off limbs to escape. They are widely available and cheap meaning they are causing needless suffering.

Despite their intended use as a means of pest control, glue traps are indiscriminate in the animals which are caught by them. Small mammals and birds are often caught, as well as hedgehogs and even household cats.

Rhagor o fanylion

In June 2021, Mark Tami, MP for Alyn & Deeside, submitted Early Day Motion 1477, calling for an urgent review into the continued use of glue traps. This resulted in the UK government confirming plans to ban them.

Both the RSPCA and RSPB have spoken out against the cruelty of glue traps.

RSPCA on glue traps: https://www.rspca.org.uk/documents/1494935/9042554/Wild+animals+and+glue+traps+A4+webversion.pdf/03b3f893-12d4-0ef7-3630-f9780be9e96a?t=1553171468473

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Allwn ni ddim cyhoeddi deisebau sy’n gofyn am rywbeth sy’n digwydd yn barod neu rywbeth sydd wedi’i gyhoeddi ers i chi ddechrau eich deiseb. Rydym ni’n credu bod y Llywodraeth neu’r Senedd eisoes yn gweithredu ar yr hyn sydd yn eich deiseb chi. Os ydych chi eisiau rhywbeth arall, gallech chi ddechrau deiseb newydd sy’n nodi’n glir beth yw hynny.

Ar 21 Medi 2021 cyhoeddodd Lesley Griffiths MS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, ymateb polisi Llywodraeth Cymru sy'n cynnwys rhagor o wybodaeth am y Bil Amaethyddiaeth maent yn bwriadu ei gyflwyno’r flwyddyn nesaf. Mae hyn yn cynnwys datganiad o’i bwriad i ddiwygio Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 i wahardd defnyddio maglau a thrapiau glud yng Nghymru.

https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2021-09/bil-amaethyddiaeth-cymru-ein-hymateb-blaengynllun.pdf

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi