Deiseb a wrthodwyd Cymrwch gamau yn GIG Cymru i wella diogelwch menywod i’r gweithle, o’r gweithle ac yn y gweithle.

Yn dilyn y newyddion erchyll ynghylch sut y cafodd Sarah Everard ei lladd mewn modd creulon, mae llawer o deimlad y dylid gwneud mwy er mwyn i fenywod deimlo’n ddiogel.
Mae dros 70% o fenywod y GIG yn fenywod, yn gweithio sifftiau sy’n arwain at deithiau anodd, sy’n ddigon i godi ofn arnynt, yn ogystal ag wynebu trais yn y gweithle.

Rydym wedi gweithredu ar y teimlad cryf hwn, ac wrth wneud hynny, bydd GIG Cymru yn arwain y ffordd o ran rhoi’r gorau i drais yn erbyn menywod a merched am byth.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi