Deiseb a wrthodwyd Stop the use of vaccine passports in Wales.

The use of vaccine passports is unethical, it limits businesses and limits peoples lives.
Forcing people to undergo a medical procedure in order for them to enjoy themselves is absurd.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deiseb ar y mater hwn:
Peidiwch â chyflwyno pasbortau brechlyn COVID-19 ar gyfer lleoliadau manwerthu a lletygarwch neu leoliadau eraill

https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37984

Pleidleisiodd y Senedd o blaid pasbortau dan Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021 o 28 pleidlais i 27 ar 5 Hydref 2021.
Gellir gweld manylion llawn y yma:
https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=38103&Opt=3.

Yn dilyn y bleidlais yn y Cyfarfod Llawn, bydd y Pwyllgor nawr yn dychwelyd i ystyried y ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi