Deiseb a wrthodwyd The Senedd must redo the vote on the introduction of Vaccine passports in Wales.

On the 5th of October, The Senedd approved the introduction of Vaccine Passports in Wales by 28 votes to 27 due to Mr Gareth Davies not being able to access zoom to oppose.

A decision on such a divisive law must not be completed in such controversial circumstances. Redo the vote & let’s decide our future fairly.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Cynhaliwyd y bleidlais i basio'r penderfyniad yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021 drafft yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Hydref yn unol â Rheolau Sefydlog. Pasiwyd y penderfyniad ac aeth Gweinidogion Cymru ymlaen i wneud y rheoliadau yn gyfreithlon y diwrnod canlynol, gyda'r darpariaethau'n dod i rym ddydd Llun 11 Hydref. O ganlyniad, nid yw'n bosibl i'r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn gofyn amdanynt.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi