Deiseb a wrthodwyd Review the unjustified decision for implementing a mandatory HEALTH PASS in Wales

Plans for vaccine passport-style checks in Wales have been confirmed after the Senedd passed the new coronavirus regulations by just one vote. The government has now made it mandatory for people attending nightclubs and large events to show an NHS COVID PASS(port) and prove they had been vaccinated or recently tested negative for the virus. Until now it has been up to event organisers to decide for themselves whether they wanted to use the scheme.

Rhagor o fanylion

One member, understood to be a Conservative, was unable to vote due to a problem with their Zoom link. The Night Time Industries Association Wales, which has opposed the introduction of the scheme, called for a fresh vote. "It is a democratic outrage that one MS who wanted to vote, and who would have voted against the proposals, could not, due to a mere technical error,” a spokesman said.
Conservative MS James Evans said backing the proposals was an “extremely slippery slope” and undermined a liberal society.“Freedoms and democracies are hard-won, and anything that erodes personal freedoms, I simply cannot support,” he said.“World history does not make pretty reading when you start to discriminate against people because of a single issue."
Conservative health spokesman Russell George accused of the Welsh Government of a U-turn, having previously ruled out introducing them.“I just do not think that we should become a checkpoint society by introducing a vaccine passport,” Mr George said.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Cynhaliwyd y bleidlais i basio'r penderfyniad yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021 drafft yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Hydref yn unol â Rheolau Sefydlog. Pasiwyd y penderfyniad ac aeth Gweinidogion Cymru ymlaen i wneud y rheoliadau yn gyfreithlon y diwrnod canlynol, gyda'r darpariaethau'n dod i rym ddydd Llun 11 Hydref. O ganlyniad, nid yw'n bosibl i'r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn gofyn amdanynt.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi