Deiseb a wrthodwyd Demand a re-vote on covid vaccine certification in Wales

Last night Welsh Government voted on the measure for introducing COVID certification to venues and hospitality however one member of the Conservative party, Gareth Davies could not cast their vote due to technical difficulties. They’re vote would have been crucial. The presiding officer was aware of their difficulties but continued to proceed regardless. This is not democracy and I demand a recount.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Cynhaliwyd y bleidlais i basio'r penderfyniad yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021 drafft yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Hydref yn unol â Rheolau Sefydlog. Pasiwyd y penderfyniad ac aeth Gweinidogion Cymru ymlaen i wneud y rheoliadau yn gyfreithlon y diwrnod canlynol, gyda'r darpariaethau'n dod i rym ddydd Llun 11 Hydref. O ganlyniad, nid yw'n bosibl i'r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn gofyn amdanynt.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi