Deiseb a wrthodwyd A Re-run of the Vote on Vaccine Passports in Wales.

The Senedd voted 28:27 in favour of vaccine passports in Wales. This was due to a technical error whereby not all votes that were trying to be cast were counted. We the people believe this to be a huge injustice and would have most likely been overturned had the vote not gone in the First Ministers favour. We demand that all votes on such a serious matter regarding the future of the Welsh public, should be made by EVERY Senedd member with no exception and is to be cast IN PERSON.

Rhagor o fanylion

Six members did not vote on the topic of The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No 5) (Wales) (Ammendment) (No 17) Regulations 2021. This was Item 7 held on the 05/10/2021. 2 Labour members, 2 Conservative members, 1 Plaid Cymru and the Presiding Officer, did not vote. The votes cast were conducted through a hybrid system whereby some votes cast were done remotely via Zoom. To pass the mandate despite technical error sets a dangerous precedent for future debates. Particularly as the discussion was based on segregation within the Welsh population based on medical choices that should be made freely and not at the deprivation of liberty.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Cynhaliwyd y bleidlais i basio'r penderfyniad yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021 drafft yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Hydref yn unol â Rheolau Sefydlog. Pasiwyd y penderfyniad ac aeth Gweinidogion Cymru ymlaen i wneud y rheoliadau yn gyfreithlon y diwrnod canlynol, gyda'r darpariaethau'n dod i rym ddydd Llun 11 Hydref. O ganlyniad, nid yw'n bosibl i'r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn gofyn amdanynt.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi