Deiseb Creu system adalw ar gyfer Aelodau o’r Senedd sy’n perfformio’n wael

Rydym yn galw ar y Senedd i annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno system lle y gall etholwyr adalw eu Haelod o’r Senedd a galw is-etholiad yn dilyn hynny, yn debyg i’r system a gyflwynwyd gan Ddeddf Adalw Aelodau Seneddol 2015.
Os yw Aelod o’r Senedd yn methu yn ei (d)dyletswydd, dylai fod system ar waith i’w (d)disodli.

Rhagor o fanylion
Llofnodi’r ddeiseb hon

167 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon