Deiseb a gwblhawyd Creu system adalw ar gyfer Aelodau o’r Senedd sy’n perfformio’n wael

Rydym yn galw ar y Senedd i annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno system lle y gall etholwyr adalw eu Haelod o’r Senedd a galw is-etholiad yn dilyn hynny, yn debyg i’r system a gyflwynwyd gan Ddeddf Adalw Aelodau Seneddol 2015.
Os yw Aelod o’r Senedd yn methu yn ei (d)dyletswydd, dylai fod system ar waith i’w (d)disodli.

Rhagor o fanylion

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

175 llofnod

Dangos ar fap

10,000