Deiseb a wrthodwyd Provide Adult ADHD and Autism Diagnostic Assessments in Wales.

There are currently no Adult ADHD or Autism assessments on the NHS in Wales.

Women, non-binary people, and some men go undiagnosed until adulthood because the diagnostic criteria is based on research that focuses on traits exhibited by young boys.

The absence of an ADHD or Autism diagnosis often results in significant mental health issues such as Depression, Anxiety, and Social Anxiety.

A diagnosis gives access to the right support at work and higher education that they deserve.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Allwn ni ddim cyhoeddi deisebau sy’n gofyn am rywbeth sy’n digwydd yn barod neu rywbeth sydd wedi’i gyhoeddi ers i chi ddechrau eich deiseb. Rydym ni’n credu bod y Llywodraeth neu’r Senedd eisoes yn gweithredu ar yr hyn sydd yn eich deiseb chi. Os ydych chi eisiau rhywbeth arall, gallech chi ddechrau deiseb newydd sy’n nodi’n glir beth yw hynny.

Mae Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig pwrpasol eisioes yn bodoli yng Nghymru ar gyfer asesu a diagnosis oedolion ag awtistiaeth / Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD)
https://autismwales.org/cy/gwasanaeth-awtistiaeth-integredig/

Gallwch geisio creu deiseb newydd sy’n gofyn am rywbeth gwahanol neu gysylltu gyda'r Tim Deisebau am gymorth.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi