Deiseb Caffael y tir gan Network Rail lle mae ATR884 yn rhedeg fel llwybr caniataol a threfnu cynnal a chadw

Yr enw lleol ar y llwybr hwn yw Llwybr Cymunedol Cwm Garw ac nid yw wedi cael ei gynnal a’i gadw dros yr 8 mlynedd diwethaf. Mae’n gyswllt hanfodol o ddyffryn sydd ag un pen yn gaeedig ac mae sylwadau i’r Awdurdod Lleol a chyrff eraill yn dal heb eu datrys. Mae un ffordd dosbarthiad A allan o’r dyffryn a’r Llwybr Cymunedol yw’r unig ffordd arall o fynd i mewn ac allan.

Llofnodi’r ddeiseb hon

326 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon