Deiseb a gaewyd Caffael y tir gan Network Rail lle mae ATR884 yn rhedeg fel llwybr caniataol a threfnu cynnal a chadw

Yr enw lleol ar y llwybr hwn yw Llwybr Cymunedol Cwm Garw ac nid yw wedi cael ei gynnal a’i gadw dros yr 8 mlynedd diwethaf. Mae’n gyswllt hanfodol o ddyffryn sydd ag un pen yn gaeedig ac mae sylwadau i’r Awdurdod Lleol a chyrff eraill yn dal heb eu datrys. Mae un ffordd dosbarthiad A allan o’r dyffryn a’r Llwybr Cymunedol yw’r unig ffordd arall o fynd i mewn ac allan.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

330 llofnod

Dangos ar fap

10,000