Deiseb Er cof am Aberfan, dylid ailenwi Ysbyty George Thomas.

Mae hanes bellach yn dangos i ba raddau roedd George Thomas yn euog yng ngoleuni camddenfyddio arian a roddwyd i oroeswyr a theuluoedd a oedd yn eu galar yn dilyn trychineb Aberfan. Mae’r ffaith bod y dyn hwn wedi cael ei anrhydeddu drwy enwi ysbyty ar ei ôl yn sen y dylid ei chywiro.

Llofnodi’r ddeiseb hon

313 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon