Deiseb a gwblhawyd Er cof am Aberfan, dylid ailenwi Ysbyty George Thomas.

Mae hanes bellach yn dangos i ba raddau roedd George Thomas yn euog yng ngoleuni camddenfyddio arian a roddwyd i oroeswyr a theuluoedd a oedd yn eu galar yn dilyn trychineb Aberfan. Mae’r ffaith bod y dyn hwn wedi cael ei anrhydeddu drwy enwi ysbyty ar ei ôl yn sen y dylid ei chywiro.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

314 llofnod

Dangos ar fap

10,000