Deiseb a wrthodwyd Introduce customer service training for all staff at Cardiff’s Public Licensing Carriage Office.

The experience of attending the Public Carriage Office in Cardiff is far below any standard expected from a government establishment or any customer facing business. The staff are constantly rude, obnoxious, talk down to and patronise licensed drivers on a daily basis.
Something really needs to be done to improve the experience for all.
We are calling on all Private Hire and Hackney drivers in Cardiff to stand up and push for change and better treatment from The Public Carriage Office.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Caerdydd neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater. Ceir manylion cynghorwyr lleol ar wefan Cyngor Caerdydd: https://cardiff.moderngov.co.uk/mgMemberIndex.aspx?bcr=1&LLL=1

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi