Deiseb a wrthodwyd Ensure Ty Canna Day services at 40 Market road CF5 1RZ remains in it's present location

Ty Canna is a day service that provides support for adults across Cardiff with various mental health issues ranging through different daily needs. The building Ty Canna is situated in is ideally placed for the people it serves.

Rhagor o fanylion

There are many service users who rely on access to the building and the services provided.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Nid yw deisebau sy'n gofyn i'r Senedd ymyrryd ym mhenderfyniadau gweithredol neu weithredoedd awdurdodau lleol yn dderbyniadwy.
Gallech ystyried cysylltu â Chyngor Caerdydd neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Cyngor Caerdydd: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Cysylltu-ar-Cyngor/Ymholiadau-cyffredinol/Pages/default.aspx

Cynghorwyr Lleol: https://cardiff.moderngov.co.uk/mgMemberIndex.aspx?bcr=1&LLL=1

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi