Deiseb Gwneud unigolion yng Nghymru sydd ag anableddau cudd yn gymwys ar gyfer y Bathodyn Glas

I’r rhai sy’n byw o dydd i ddydd gyda salwch cronig gallai cael cerdyn Bathodyn Glas fod yn fuddiol os oes angen lle cyflym a hawdd i barcio er mwyn mynd i’r toiled ar frys.

Rhagor o fanylion

Dylai unigolion ag anableddau cudd fel Crohn’s a Cholitis gael cefnogaeth ar ffurf lleoedd parcio hawdd, cyflym a hygyrch, fel lleoedd parcio i bobl anabl, os oes angen y toiled arnynt ar frys.

Llofnodi’r ddeiseb hon

84 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon