Deiseb a gaewyd Gwneud unigolion yng Nghymru sydd ag anableddau cudd yn gymwys ar gyfer y Bathodyn Glas

I’r rhai sy’n byw o dydd i ddydd gyda salwch cronig gallai cael cerdyn Bathodyn Glas fod yn fuddiol os oes angen lle cyflym a hawdd i barcio er mwyn mynd i’r toiled ar frys.

Rhagor o fanylion

Dylai unigolion ag anableddau cudd fel Crohn’s a Cholitis gael cefnogaeth ar ffurf lleoedd parcio hawdd, cyflym a hygyrch, fel lleoedd parcio i bobl anabl, os oes angen y toiled arnynt ar frys.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

86 llofnod

Dangos ar fap

10,000