Deiseb a wrthodwyd New legislation is needed to regulate the use of e-scooters in Wales

The Senedd of Wales is asked to take an important step to combat traffic and pollution

Rhagor o fanylion

We need a new law that favors the spread and use of e-scooters in Wales, we must make their circulation safer, both for those who use them and for those who do not use them. E-scooters are the future of city travel, they can help lower the level of air pollution and streamline traffic. But we need new rules, for example:

- High visibility jacket with licenses number printed on the back
- Compulsory helmet
- Not allowed to ride under 16
- Only one person on board
- Speed limit 15mph on cycle lane
- 6mph on pavement only where cycle lane not available
- Compulsory insurance.

We must encourage their use and not ban them, we must act today not tomorrow otherwise all your words are really just a "Bla Bla Bla"

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Mae Atodlenni 7A a 7B o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn pennu’r materion sy’n ‘gyfyngedig’ neu a ‘gedwir yn ôl’ i Senedd y DU - h.y. meysydd lle mai dim ond Senedd neu Lywodraeth y DU, nid y Senedd neu Lywodraeth Cymru, a gaiff weithredu.

Mae trafnidiaeth yn un o'r materion hynny. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau a chyfrifoldebau’r Senedd i’w gweld yma: https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/pwerau/

Os dymunwch gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi