Deiseb a wrthodwyd Prevent Newport schools from discontinuing after school activities/sports.

Newport schools have decided to stop after school clubs etc. including preventing school sports teams from participating in local and national competitions.
This is not inline with govt. covid guidance and does not correlate to the Welsh governments commitment to the wellbeing of future generations act.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Nid yw deisebau sy'n gofyn i'r Senedd ymyrryd ym mhenderfyniadau gweithredol neu weithredoedd awdurdodau lleol yn dderbyniadwy.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Casnewydd neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi